အဂၤလိပ္ၿမန္မာ
and Jurassic Food Stuffs are specially
produced for vegetarians all over the world.


 
 

 

 

လက္ဖက္

 

ပဲေၾကာ္အမ်ိဳးမ်ိဳး

 

စာကေလးေခ်

 

ကမာၻေက်ာ္စားဖြယ္

 

Jurassic Snack အမ်ိဳးမ်ိဳး

 

မဂၤလာႏွင္း ခ်ည္ထည္ ႏွင့္ ရုိးရာ၀တ္စံုခ်ဳပ္လုပ္ငန္း

 

 

 

ကမာၻေက်ာ္ မိုးကုတ္လက္ဖက္ႏွပ္ကို လက္ဖက္ရြက္အညြန္႕ကေလးမ်ား
ျဖစ္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။  ... details

 

 

 ရွယ္အာလူးေၾကာ္ အစပ္..
 ရွယ္အာလူးေၾကာ္ အခ်ိဳ..
 ေတာင္ၾကီးပဲေလွာ္..
 ပဲေလွာ္္အမ်ိဳးမ်ိဳး....details

 
 
 
 


ပဲေၾကာ္အမ်ိဳးမ်ိဳး - ကမာၻေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္ စားေသာက္ကုန္မ်ား

ရွယ္ခုႏွစ္လႊာပဲေၾကာ္ ( ပဲႏွစ္ၿပန္ေၾကာ္ )

ပါ၀င္ေသာပစည္းမ်ား...
(က) ေရႊႏွမ္းေလွာ္သန္႔
(ခ) ေရႊဖ႐ံုံေစ့ေလွာ္
(ဂ) ေၿမပဲနီေၾကာ္
(ဃ) ၾကက္သြန္ေၾကာ္ (လၿခမ္း)
(င) တရုတ္ပဲၾကီးေၾကာ္
(စ) ကုလားပဲျခမ္းေၾကာ္
(ဆ) ေၿမပဲေလွာ္

ကမာၻေက်ာ္ရွယ္ခုႏွစ္လႊာ ပဲႏွစ္ျပန္ေၾကာ္ သန္႔စင္ထားေသာ ပဲမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ၾကြပ္ရြေစရန္ အတြက္ ႏွစ္ျပန္ေၾကာ္ထားၿခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူၾကီးလူငယ္မေရြး ဘိုးဘြားမ်ား အထိစားသံုးႏုိင္ရန္ အတြက္ အစဥ္ ၾကြပ္ရြေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ သက္သတ္လြတ္ စားသံုးမ်ားႏွင္႕ ႏုိင္ငံရပ္ၿခားသို႔ လက္ေဆာင္ေပးပို႕ လိုသူမ်ား၊ အလွဴမဂၤလာဧည့္ခံပြဲမ်ား၊ တဆင့္ၿပန္လည္ေရာင္းခ်လိုသူမ်ားအတြက္ အရြယ္အစားအေလးခ်ိန္ စိတ္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သလို ၀ယ္ယူအားေပး ႏုိင္ပါသည္။

ရွယ္ခုႏွစ္လႊာပဲေၾကာ္ ( ပဲႏွစ္ျပန္ေၾကာ္ )

ေတာင္ၾကီးပဲေၾကာ္

 

ေတာင္ၾကီးပဲေၾကာ္

(က) ေတာင္ၾကီးပဲေၾကာ္ (ႀကီး၊ လတ္၊ ေသး) တရုတ္ျပည္မွတိုက္ရုိက္တင္သြင္းေသာ တရုတ္ပဲႀကီး (ေဒသအေခၚ ေေတာင္ႀကီးပဲ)ေၾကာ္ကို ၾကြပ္မြေနေစရန္ ေၾကာ္ထားပါသည္။ အရသာထူးကဲ ေကာင္းမြန္ေသာ ေတာင္ၾကီးပဲေၾကာ္ကို ၾကက္သြန္ျဖဴေၾကာ္ျဖင့္ တြဲဖက္ ထားေသာေၾကာင့္ ေမႊးပ်႕ံ ၾကြပ္႐ြေသာ အရသာကို ေပးစြမ္းႏုိင္ပါသည္။ (ကမာၻေက်ာ္မွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေတာင္ၾကီးပဲ အရြယ္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အေလးခ်ိန္ျဖင့္ မိမိႏွစ္သက္သလို ၀ယ္ယူႏုိင္ ပါသည္။) (ခ) ပဲကတီၠပါေၾကာ္ (ဂ) ဘိုကိတ္ပဲေၾကာ္ (ဃ) ပဲလြန္းျဖဴေၾကာ္

     
[myanmar/~footer.htm]