အဂၤလိပ္ၿမန္မာ
and Jurassic Food Stuffs are specially
produced for vegetarians all over the world.


 
 

 

 

လက္ဖက္

 

ပဲေၾကာ္အမ်ိဳးမ်ိဳး

 

စာကေလးေခ်

 

ကမာၻေက်ာ္စားဖြယ္

 

Jurassic Snack အမ်ိဳးမ်ိဳး

 

မဂၤလာႏွင္း ခ်ည္ထည္ ႏွင့္ ရုိးရာ၀တ္စံုခ်ဳပ္လုပ္ငန္း

 

 

 

ကမာၻေက်ာ္ မိုးကုတ္လက္ဖက္ႏွပ္ကို လက္ဖက္ရြက္အညြန္႕ကေလးမ်ား
ျဖစ္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။  ... details

 

 

 ရွယ္အာလူးေၾကာ္ အစပ္..
 ရွယ္အာလူးေၾကာ္ အခ်ိဳ..
 ေတာင္ၾကီးပဲေလွာ္..
 ပဲေလွာ္္အမ်ိဳးမ်ိဳး....details

 
 
 
 


စာကေလးေခ် - ကမာၻေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္ စားေသာက္ကုန္မ်ား

အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ အေကာင္းစား ေကာ္မႈန္႔ အခ်ိဳးက်ေရာစပ္ထား၍ ၾကြပ္ရြေသာ ကုလားပဲ အဆိမ့္အရသာကို မဆလာ၊ ငရုတ္သီးေတာင့္၊ ေျမပဲေၾကာ္၊ ပ်ဥ္းေတာ္သိမ္ရြက္ တို႔ျဖင့္ေပါင္းစပ္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာမေေရြး သံုးေဆာင္ႏုိင္ရန္ သက္သတ္လြတ္ ဆီသန္႔ၿဖင့္သာ စီမံထားပါေၾကာင္း အာမခံပါသည္။

   

စာကေလးေခ်

စာကေလးေခ်