အဂၤလိပ္ၿမန္မာ
and Jurassic Food Stuffs are specially
produced for vegetarians all over the world.


 
 

 

 

လက္ဖက္

 

ပဲေၾကာ္အမ်ိဳးမ်ိဳး

 

စာကေလးေခ်

 

ကမာၻေက်ာ္စားဖြယ္

 

Jurassic Snack အမ်ိဳးမ်ိဳး

 

မဂၤလာႏွင္း ခ်ည္ထည္ ႏွင့္ ရုိးရာ၀တ္စံုခ်ဳပ္လုပ္ငန္း

 

 

 

ကမာၻေက်ာ္ မိုးကုတ္လက္ဖက္ႏွပ္ကို လက္ဖက္ရြက္အညြန္႕ကေလးမ်ား
ျဖစ္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။  ... details

 

 

 ရွယ္အာလူးေၾကာ္ အစပ္..
 ရွယ္အာလူးေၾကာ္ အခ်ိဳ..
 ေတာင္ၾကီးပဲေလွာ္..
 ပဲေလွာ္္အမ်ိဳးမ်ိဳး....details

 
 
 
 


မဂၤလာႏွင္း ခ်ည္ထည္ ႏွင့္ ရုိးရာ၀တ္စံုခ်ဳပ္လုပ္ငန္း

၁၀၀ % ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သဘာ၀ ဆိုးေဆးမ်ား ကိုသာအသံုးျပဳထား ပါသည္။ ေယာက္်ား ၀တ္ရွပ္အက်ႌအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ မိန္းမ၀တ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ေခါင္းအံုးစြတ္၊ ဖက္လံုး၊ ညအိပ္အက်ႌအမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔ကို ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာ လက္ထိုးဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္သာ အလွဆင္ခ်ဳပ္လုပ္ထားပါသည္။ မွာယူသူ စိတ္တိုင္းက် ဒီဇိုင္းမ်ား ကိုလည္းမွာယူႏုိင္ပါသည္။  

 

cross stitch

အမ်ိဳးေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္မွ သင္ႏွစ္သက္ရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုမွာယူႏုိင္ ပါသည္။

 

 

လက္ထိုးပန္း

 

လက္ထိုးပန္း


လက္ထိုးပန္း