အဂၤလိပ္ၿမန္မာ
and Jurassic Food Stuffs are specially
produced for vegetarians all over the world.


 
 

 

 

လက္ဖက္

 

ပဲေၾကာ္အမ်ိဳးမ်ိဳး

 

စာကေလးေခ်

 

ကမာၻေက်ာ္စားဖြယ္

 

Jurassic Snack အမ်ိဳးမ်ိဳး

 

မဂၤလာႏွင္း ခ်ည္ထည္ ႏွင့္ ရုိးရာ၀တ္စံုခ်ဳပ္လုပ္ငန္း

 

 

 

ကမာၻေက်ာ္ မိုးကုတ္လက္ဖက္ႏွပ္ကို လက္ဖက္ရြက္အညြန္႕ကေလးမ်ား
ျဖစ္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။  ... details

 

 

 ရွယ္အာလူးေၾကာ္ အစပ္..
 ရွယ္အာလူးေၾကာ္ အခ်ိဳ..
 ေတာင္ၾကီးပဲေလွာ္..
 ပဲေလွာ္္အမ်ိဳးမ်ိဳး....details

 
 
 
 


ကုုမၸဏီအေၾကာင္း - ကမာၻေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္ စားေသာက္ကုန္မ်ား

  • ကမာၻေက်ာ္စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့ပါသည္။

  • မိသားစုလုပ္ငန္းၿဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္း (၉၀) ခန္႕ ရွိပါသည္။

  • သိမ္ၾကီးေစ်းတြင္ အေရာင္းဆိုင္တခုဖြင္႕ထားၿပီး ဆိုင္ခြဲမ်ားေနာက္ထပ္ဖြင့္ရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။

  • ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ဆိုင္အေရာက္ပို႔ေဆာင္ ေရာင္းခ်လ်က္၊ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ တင္ပို႔ ပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးမ်ားမွ တဆင့္ သေဘာၤဆိပ္၊ ကားဂိတ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါသည္။
     
  • လက္ဖက္ႏွင့္ ရွယ္ခုႏွစ္လႊာပဲေၾကာ္တို႔ကို အေမရိကန္၊ စကၤာပူ၊ မေလးရွားတို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိပါသည္။

     

Whole Sale Centre

အမွတ္ (၄၁) ၊ မ်က္ႏွာစာတန္း ၊ သိမ္ၾကီးေစ်း (D) ႐ံု
အေနာ္ရထာလမ္း ႏွင့္ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းေထာင့္ ၊ လသာၿမိဳ.နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ.။
Tel: (+951) 240600 ext:(289) ,(+959)9972625